Despre jaf și rezistență. O discuție cu Oliver Ressler

10856773_10153193356669490_748642416270823445_o

Despre jaf și rezistență.
Strategii artistice de rezistență în contextul globalizării târzii

O discuție cu Oliver Ressler, moderată de Veda Popovici urmată de proiecție de filme
Platforma / 19.03 / ora 18

//////English version below////////

În cadrul cursului „Demnitate Colectivă și Retorica Apartenenței. O istorie fragmentată a producerii identităţii naţionale în arta şi cultura din România. 1970-2010” discutăm și despre artă politică și rolul artei în capitalismul târziu. Ce înseamnă arta politică, arta angajată și care pot fi strategiile artistice de rezistență? – sunt câteva dintre întrebările pe care le vom explora.
Joi stăm de vorbă cu Oliver Ressler, artist angajat în diverse cauze politice, despre strategiile sale ca artist și despre unul din aspectele principale ale capitalismului astăzi în relațiile pe care le stabilește acesta între populații, corporații și state: jaful sistematic.

Azi, principalele forme de jafuri sunt comise de state și corporații. Jaful operat de stat are ca scop salvarea băncilor ducând direct la programe de austeritate care lasă în urmă oameni fără acces la sănătate și locuire decentă.
Relocarea forțată a oamenilor pentru a face terenuri extinse accesibile jafului comis de către corporațiile de minerit, construcția de diguri și case, de obicei lasă în urmă oameni mai sărăciți decât erau înainte. David Harvey vorbește de o „acumulare a disposesiunii”, o formă de apropriere ce implică nu atât generarea de bogăție și bunăstare ci mai degrabă luarea resurselor ce există deja, de obicei de la cei sărăci sau din sectorul public, prin mijloace legale sau ilegale, și de cele mai multe ori unde există o situație la limita legalității (vezi Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, 2010).

În prezentarea sa, Oliver Ressler se va concentra pe expoziția „Jaful” de la LENTOS Kunstmuseum din Linz (3 octombrie 2014 – 1 februarie 2015). Lucrările expuse au în comun accentul pe diverse forme de jefuire: jaful materialelor brute în Sudul Global de către companii de minerit și comerț internațional (The Visible and the Invisible); extracția de resurselor de petrol ce se împuținează (Leave It in the Ground); confiscări agresive prin privatizări în fosta republică sovietică Georgia (The Plundering); evacuarea spațiului public ca o consecință a creării de „gated communities” (comunități închise) din spații ce erau înainte accesibile oricui (Don’t Purchase A Better World); și aproprierea banilor contribuabililor pentru a „salva” băncile de la criza financiară și economică. Într-un sistem al democrației reprezentatice care a devenit din ce în ce mai puțin responsiv la interesele electoratului, alegerile tind să devină un ritual fără sens, în timp ce elite politice și economice auto-proclamate fac adevăratele decizii în afara oricărei dezbateri publice (Elections are a Con).
Accentul în practica artistică a lui Ressler este pe posibilități de rezistență și organizare alternativă ca o reacție la problemele politice, economice și sociale de azi.

Discuția va fi urmată de proiecția a trei filme recente realizate de Oliver Ressler:

The Visible and the Invisible, 20 min., 2014
Leave It in the Ground, 18 min., 2013
The Bull Laid Bear, 24 min., 2012 (cu Zanny Begg)

/////////////////////////
/////////////////////////

On Plundering and Resistance.
Artistic strategies of resistance in late globalization

A talk with Oliver Ressler, moderated by Veda Popovici followed by the screening of several films by Ressler

Platforma / 19.03 / 6 p.m.

In the frame of the course “Collective Dignity and the Rhetoric of Belonging. A fragmented history of the production of national identity in art and culture in the Romanian context. 1970-2010 ”, we will discuss also about political art and the role of art in late capitalism. Some of the questions that we will address are: what is political art, what is engaged art and which are the strategies of resistance that can be developed in this field?
On Thursday we will talk with Oliver Ressler – an artist engaged in various political struggles – about his own strategies as an artist and one of the main aspects of today’s capitalism in the way it sets the relationship between people, corporations and states: systematic plundering.

Today, the most massive forms of plundering are committed by states or corporations. The plundering of state coffers to bail out banks directly leads to austerity programs that leave behind people without access to health care or affordable housing. Forced resettlement of people to make land available for mining corporations, the construction of dams or houses, usually leave behind people who end up more impoverished than they used to be. David Harvey talks about an “accumulation by dispossession”, a form of appropriation that involves not primarily the generation of wealth but rather taking possession of existing wealth, usually from the poor or the public sector, through legal or illegal means, and most often in situations where the limits of legality are unclear (see Michael Hardt and Antonio Negri, Commonwealth, 2010).
In his talk, Oliver Ressler will focus on his exhibition The Plunderung at LENTOS Kunstmuseum in Linz that took place from 3 October 2014 to 1 February 2015. The works assembled in this exhibition have in common the focus on different forms of privatization in the former Soviet republic of Georgia (The Plundering); the exclusion of the public, as a consequence of the creation of “gated communities” from spaces formerly generally accessible (Don’t Purchase A Better World); and the siphoning off of taxpayers’ money to “save” banks from the fallout of the financial and economic crisis (The Bull Laid Bear). In a system of representative democracy that has become less and less responsive to the interests of the electorate, elections tend to mutate into a meaningless ritual, while self-appointed political and economic elites make the real decisions away from public debates (Elections are a Con).

The emphasis of Ressler’s artistic practice is on ways of resisting and alternative organizing as a reaction to political, economic and social grievances.

After the talk the following films by Oliver Ressler will be presented in full length:

The Visible and the Invisible, 20 min., 2014
Leave It in the Ground, 18 min., 2013
The Bull Laid Bear, 24 min., 2012 (with Zanny Begg)

/////////////////

Oliver Ressler, born 1970, lives and works in Vienna and produces installations, projects in public space, and films on issues such as economics, democracy, global warming, forms of resistance and social alternatives. Oliver Ressler has shown extensively in the context of large-scale international exhibitions such as the biennials in Prague (2005), Seville (2006), Moscow (2007), Taipei (2008), Lyon (2009), Gyumri (2012), Venice (2013), Athens (2013), Helsinki (2014), Marrakech (2014) and Quebec (2014).
One of his most important projects is a traveling show on the financial crisis, It’s the Political Economy, Stupid, co-curated with Gregory Sholette, has been presented at eight venues so far since 2001. The book It’s The Political Economy, Stupid: The Global Financial Crisis in Art and Theory was published by Pluto Press in 2013.
www.ressler.at

Supported by PATTERNS Lectures, initiated by ERSTE Foundation and implemented by WUS Austria.Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s